Παιδοορθοπαιδικός

Παπαδόπουλος Ν. Χρήστος

Αθλητικές Κακώσεις. Παιδιά, Νεογνά.
Σμύρνης 1-3, & Ανδρ. Παπανδρέου (Στάση Παλαιό Τέρμα) Θεσσαλονίκη - Νεάπολη 56728
2314 037327
6906 488478

Πέττας Νικόλαος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία υπαίθρου, Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», 1979 – 1980 Έμμισθος ειδικευόμενος, Γενικό Νοσοκομ...
Αθανασιάδου 5-7, Αττική - Αμπελόκηποι 115 21
6944 308583
6944 308583